דלגו לתוכן העיקרי

אנו משתמשים בקובצי עוגיות להצעת חוויה טובה יותר בביקורכם באתרנו, לניתוח התעבורה באתר ולסיוע במאמצי השיווק שלנו. עצם ביקורכם באתרנו מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

תנאים והתניות משפטיים

Black and white American Bulldog

הסכמה לתנאים

ברוכים הבאים לאתר של PPN Limited Partnership ("Petcurean"). Petcurean מפשרת לך את השימוש באתר הזה ("האתר") המידע והמסמכים שבו (יחד, "החומרים"), בכפוף לתנאים וההגבלות הבאים. אם אתה מבקר או משתמש באתר, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). בנוסף, כשתשתמש באתר שאנחנו עתידים להקים או באתר הקיים שהוא קשור אלינו, בין אם הוא כלול באתר זה ובין אם לאו, תהיה כפוף גם להנחיות ולתנאים החלים על שירות(ים) אחר(ים) זה/אלה או העסק(ים) האחר(ים) או אתר(י) האינטרנט האלה, לרבות כל מדיניות הפרטיות הרלוונטית שלהם, אשר עשויה להיות שונה מהמדיניות של Petcurean. Petcurean שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש שלך באתר יהיה כפוף לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש המפורסמת באתר בעת השימוש בו כאמור. כמו כן, בעת השימוש בחומרים מסוימים באתר הזה, תהיה כפוף לכל ההנחיות או הכללים שפורסמו החלים על שירותים או חומרים אלה, שהתנאים וההתניות בנוגע לשימוש בהם העלולים לכלול תנאים והתניות בנוסף לאילו שבתנאי השימוש. כל ההנחיות או הכללים הללו משולבים בזו באמצעות הפניה לתנאי השימוש. אם תפר אחד מתנאי השימוש, הרשאתך להשתמש באתר הזה תסתיים אוטומטית ויהיה עליך להשמיד מיידית כל חומר שהורד או הודפס ממנו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אל תשתמש באתר הזה.

זכויות יוצרים, רישיון מוגבל

כל התוכן שבאתר הזה, לרבות אך לא רק, טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, סמלי כפתורים, תמונות והורדות דיגיטליות, מוגנים על ידי זכויות יוצרים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים וכל שימוש בלתי מורשה בחומרים או בשירותים שבאתר הזה. עלולים להפר חוקים אלה. כל התוכנות שבשימוש באתר הזה ההן רכושן של Petcurean או של ספקיהן. למעט כפי שצוין במפורש כאן, Petcurean והספקים שלה אינם מעניקים לך כל זכות מפורשת או משתמעת על פי כל פטנט, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או מידע סודי מסחרי הקשורים לחומרים ולשירותים.

למעט המותר במפורש כאן, אין לשכפל שום חלק מהחומרים בכל צורה או דרך כל אמצעי ללא אישור מראש ובכתב של Petcurean.

שימוש במידע שבאתר

Petcurean מעניקה לך רישיון מוגבל לצפות בחומרים, להוריד ולהדפיס אותם בכפוף לתנאים הבאים:

 • יש להשתמש בחומרים אך ורק למטרות פרטיות, אינפורמטיביות, פנימיות ולא מסחריות;

 • אין לשנות את החומרים בכל דרך שהיא;

 • אין להפיץ את החומרים; ו

 • אין להסיר הודעה כלשהי בנוגע לזכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות הכלולות בחומרים;

הרישיון זהה יופקע אוטומטית אם יופר אחד מהתנאים הללו.

 • Petcurean שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההרשאה לצפות בחומרים, להורידם ולהדפיסם בכל עת, ועליך להפסיק לאלתר כל שימוש כזה עם קבלת הודעה בכתב מ-Petcurean.

 • הזכויות שהוענקו לך מהוות רישיון לשימוש ולא העברת בעלות.

 • הזכויות המפורטות לעיל לצפייה בחומרים, הורדתם והדפסתם אינן חלות על העיצוב או הפריסה של האתר הזה.

הרכיבים שבאתר הזה מוגנים על ידי שמלת סחר וחוקים אחרים, ואין להעתיק או לחקות אותם, כולם או חלקם.

אחריות וכתבי ויתור

למעט כפי שצוין אחרת במפורש בהסכם כתוב בינך לבין Petcurean, כל החומרים באתר הזה מסופקים "כמו שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת, או אחריות לאי-הפרה. מבלי להגביל את האמור לעיל, Petcurean אינה מתחייבת (i) לכך שהשירותים והחומרים יעמדו בדרישות שלך, (ii) השירותים והחומרים יהיו זמינים ללא הפרעה, בכל רגע נתון, מאובטחים או ללא יסופקו ללא שגיאות, (iii) שהתוצאות שעשויות להתקבל מהשימוש בשירותים או בחומרים יהיו יעילים, מדויקים או מהימנים, (iv) שאיכות מוצר כלשהו, החומרים, השירותים או המידע שתקבל מהאתר יענה על ציפיותיך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות משתמעת או מגבילים את משך הזמן שאחריות משתמעת עשויה להימשך, כך שההגבלות שלעיל עשויות שלא לחול עליך, בתחומי שיפוט כאלה, אחריותה של Petcurean תהיה מוגבלת במידה המותרת על פי חוק.

Petcurean והשותפים שלה מנסים לדייק בכל עת. עם זאת, Petcurean אינה מתחייבת שהחומרים, התיאורים או תוכן אחר שבאתר הזה מדויק, מלא, מהימן, עדכני או נקי מטעויות.

Petcurean רשאית לבצע שינויים בחומרים ובשירותים באתר הזה, לרבות תיאורי כל המוצרים המפורטים כאן, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. החומרים או השירותים באתר הזה עשויים להיות לא מעודכנים, ו-Petcurean אינה מתחייבת לעדכן חומרים או שירותים אלה.

Petcurean או הספקים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לנזקים, עונשים, מקריים, עקיפים או תוצאתיים מיוחדים מכל סוג שהוא, או כל נזק שהוא, לרבות, ללא הגבלה, אלה הנובעים מחוסר היכולת להשתמש, נתונים או רווחים, בין אם הודיעו ל-Petcurean על האפשרות של נזקים כאלה ובין אם לאו, ובין אם מבחינה תיאורטית חלה עליה אחריות, הנובעת או הקשורה לשימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר הזה או באתר שאלהו מופנים ממנו או המקושר אליו. תחומי שיפוט מסוימים אוסרים החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ולכן ייתכן שההגבלות לעיל לא יחולו עליך.

השימוש בשירותים או הורדת חומרים או החזקה אחרת בחומרים כלשהם דרך האתר נעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך כמוסכם עליך שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או אובדן נתונים הנובעים מפעילויות אלה. שום עצה או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידך מ-Petcurean או דרך האתר או מהאתר לא ייחשב כנטילת אחריות כלשהי שלא צוינה במפורש בתנאי השימוש.

קישורים

Petcurean לא בחנה את כל האתרים המקושרים לאתר הזה ואינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר כזה. העובדה שקיים קישור אינה מעידה על כך ש- Petcurean מאשרת אותו אתר. השימוש בכל אתר כזה הוא על אחריותך בלבד.

לא תרופה וטרינרית

החומרים מסופקים לך לידיעתך ולמטרות חינוכיות בלבד. עליך להתייעץ עם הווטרינר של חיית המחמד שלך ולא להשתמש בחומרים בלעדי ייעוץ כזה. איננו יכולים לבדוק את חיית המחמד שלך ו/או לספק לך ייעוץ וטרינרי. רק וטרינרים שבודקים את חיית המחמד שלך יכולים לספק לך ייעוץ וטרינרי או לאבחן את הבעיה הרפואית של חיית המחמד שלך. הסתמכותך על החומרים והמידע שאתה מקבל מ-Petcurean היא על אחריותך בלבד. אם חיית המחמד שלך סובלת מבעיה בריאותית ספציפית, צור קשר עם הווטרינר שלך.

גישה בינלאומית

ניתן לגשת לאתר הזה ממדינות אחרות ברחבי העולם והוא עשוי להכיל הפניות למוצרים, שירותים ותוכניות של Petcurean שטרם הוצעו במדינה שלך. הפניות אלו אינן סימן לכך ש-Petcurean מתכוונת להכריז על הצעת מוצרים, שירותים או תוכניות כאלה במדינה שלך.

שיכתב שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפתור את Petcurean Pet Products, Inc., את החברות הבנות, את החברות המסונפות, את פקידים, את הסוכנים, את השותפים בהפצת המותגים או את השותפים האחרים שלה, ועובדיה, מתביעה או דרישה כלשהי, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו, הנובעת או שהיא תוצאה משליחת, פרסום העברת תוכן על ידיך באמצעות האתר, בעת השימוש שלך באתר, התחברותך לאתר, הפרתך של תנאי השימוש או הפרתך של זכויות כלשהן של אדם או ישות אחרים .

חוק וסמכות שיפוטיים

אתר זה (למעט אתרים מקושרים) מנוהל על ידי Petcurean ממשרדיה שבמחוז קולומביה הבריטית, קנדה. בעת ביקורך באתר הזה, אתה ו-Petcurean מסכימים כי כל העניינים הקשורים לגישתך או לשימוש שלך באתר הזה יהיו כפופים לחוקים ולתקנות שתקפים במחוז קולומביה הבריטית, ללא התחשבות בעקרונות ניגודי החוקים שבהם. Petcurean אינה מצהירה כי החומרים או השירותים הזמינים באתר הזה מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים, והגישה אליהם מטריטוריות שבהן תוכנם אינו חוקי אסורה. אלו הבוחרים לגשת לאתר הזה ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם ואחראים לציות לחוקיהם המקומיים.

מידע לגבי הסימן המסחרי

הסימנים המסחריים, סימני הלוגו וסימני השירות ("סימנים") המוצגים באתר הזה הם רכושם של Petcurean או צדדים שלישיים אחרים. אינך מורשה להשתמש בסימנים ללא הסכמה מראש ובכתב של Petcurean או צד שלישי שעשוי להיות הבעלים שלהם.


תנאים והתניות כלליים של התחרויות

הנתונים האישיים שלך נאספו בהתאם לחוק חופש המידע והגנת הפרטיות של קולומביה הבריטית וישמשו רק לניהול התחרויות. הנתונים האישיים שלך לא יימכרו, לא ישותפו עם צדדים שלישיים, ולא ישמשו למטרות שידול.

תנאי שימוש:

 • אין צורך ברכישה

 • על המשתתפים לעמוד בכל תנאי התחרות

 • Petcurean שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להשעות תחרויות אם וירוסים, באגים או גורמים אחרים שאינם בשליטתה ישבשו את הניהול שלהן, אבטחתן או הפעלתן התקינה

 • אם מסיבה כלשהי לא ניתן לנהל את התחרויות כמתוכנן או אם הניהול, האבטחה, ההגינות, היושרה או התנהלותה התקינה של תחרות כלשהי שובשה או מושפעת לרעה בגין החדרת וירוס למחשב, באגים, שיבוש, התעסקות או התערבות בלתי מורשית בה, הונאה , כשל טכני, או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתה, Petcurean שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לסיים, לשנות או להשעות את התחרות, לרבות ביטול כל אמצעי לרישום אליה.

 • Petcurean רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי התחרות בכל עת. ההחלטות של Petcurean הן סופיות.

 • Petcurean אינה אחראית לרישומים שאבדו, כוונו באופן שגוי, לא נערכו במקומם הנכון, לא מולאו כנדרש, שהם בלתי קריאים או נפגעו באופן כלשהו, לשידורי מחשב משובשים או מושהים, או רישומים שנשלחו לאחר מועד סגירת התחרות.

 • Petcurean אינה אחראית לתקלות טלפוניות, טכניות, רשתיות, מקוונות, אלקטרוניות, כשלי חומרת או תוכנת מחשבים, או עומס תעבורתי באתר הארגוני, מכל סוג שהוא.

 • אין אפשרות להחליף או להעביר פרסים במזומן או בכל אופן אחר, אלא ש-Petcurean שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף פרס בעל ערך שווה או גדול יותר. כל העלויות וההוצאות שלא נכללו במפורש לעיל כחלק מכל פרס, לרבות, ללא הגבלה, כל המסים החלים, הינם באחריותו הבלעדית של הזוכה.

 • כל פרסי המזון יימסרו בצורה של מזון של Petcurean אמיתי או כקופונים למימוש לקבלת המזון, שיישלח לזוכה. אין שווה ערך במזומן לפרס כלשהו. יש לקבל את כל הפרסים כפי שהוענקו.

 • כמויות הפרס החודשיות של מזון לחיות מחמד תתבססנה על שקית אחת לחודש, 25 פאונד, לכלבים ושקית אחת לחודש, 8 פאונד, לחתולים, או משהו שווה ערך, אלא אם צוין אחרת.

 • Petcurean לא תישא באחריות כלפי המשתתף הזוכה וגם לא כלפי כל אדם אחר בגין אובדן או נזק לאדם, לרכוש או למחשב הנובעים או קשורים להשתתפות בתחרויות, הורדת חומרים כלשהם הקשורים לתחרויות, או מעשים או מחדלים של Petcurean ו/או ספק הפרס.

 • לא ניתן יהיה להטיל על Petcurean או על פקידיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, יורשיה או נציגיה כל התחייבות לאחריות, עלויות, נזק, פציעה או כל טענה לפגיעה אחרת שייגרמו כתוצאה מהשימוש בפרס על ידי זוכה כלשהו. Petcurean איננה אחראית לכל הפסד הנובע או בקשר לתחרות כלשהי שהיא מקדמת.

 • Petcurean, סוכניה ו/או נציגיה המורשים עשויים לאסוף, להשתמש ולחשוף את הנתונים האישיים שסופקו על ידי כל משתתף בעת כניסתם לתחרות למטרות ניהול התחרות, יצירת קשר עם זוכים פוטנציאליים וכפי שמותר או נדרש אחרת על פי חוק. על ידי השתתפות בתחרות זו, כל משתתף מסכים במפורש לשימוש בנתונים האישיים שלו למטרות אלו.

 • Petcurean שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל משתתף בתחרות אם Petcurean מגלה או סבורה באופן סביר שאותו אדם מבצע פעולה הפוגעת בתהליך הרישום או בתפעול התחרות ו/או פועל: (i) תוך הפרה של כללים אלה; (ii) באופן לא ספורטיבי או מפריע; או (iii) מתוך כוונה להציק, לנצל לרעה, לאיים או להטריד מישהו, לרבות Petcurean ועובדיה. . כל ניסיון של משתתף או אדם אחר להפוך את תהליך הרישום לאוטומטי או לפגוע בדרך אחרת בניהולה הלגיטימי, אבטחתה או הפעלת התחרות עשוי להוות הפרה לחוקים פליליים ו/או אזרחיים. Petcurean שומרת לעצמה את הזכות לבקש תרופות ונזקים מכל אדם כזה במידה המרבית המותרת בחוק. משתתפים העוסקים בכל אחת מהפעילויות שלעיל עלולים להיפסל ולפסול כל הפרסים שזכו בהם.

 • סיכויי הזכייה יהיו תלויים במספר המועמדים הכשירים שיירשמו לפני המועד האחרון לרישום לתחרות.

 • יופעל ליצירת קשר עם הזוכה בהקדם האפשרי לאחר ההגרלה על ידי Petcurean באמצעות דוא“ל.

 • אין שווה ערך במזומן לפרס כלשהו. יש לקבל את כל הפרסים כפי שהוענקו.

 • אם הזוכה לא מגיב להודעת לגבי הפרס שלו תוך חמישה עשר (15) ימי עסקים, Petcurean שומרת לעצמה את הזכות לבחור זוכה אחר. אי תגובה במסגרת הזמן הנקוב לעיל משמעה שהזוכה הזמני מפסיד את הפרס.

 • על ידי שליחת חומרים ל-Petcurean, המשתתפים מצהירים ומתחייבים כי החומרים אינם מפרים זכויות יוצרים, סימן מסחרי, זכויות קניין, זכויות פרטיות או פרסום של כל אדם, או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו וכי למשתתף יש את הזכות המלאה והבלתי מוגבלת להעביר את החומרים ל-Petcurean ללא חשש לכל תביעה או שעבוד.

 • המשתתפים מאשרים ומסכימים לכך של-Petcurean לא תהיה כל מחויבות לפרסם או להציג בפני הציבור בכל דרך אחרת חומרים כלשהם שנשלחו אליה על ידיהם.

 • רק מי שמולאו לו 18 שנה רשאי להשתתף בתחרויות, אלא אם צוין או פורסם אחרת.

 • ל-Petcurean הזכות לפרסם את שמו ומיקומו של הזוכה ללא גמול.

 • העובדים של Petcurean, חברות הבת והשותפים שלה, וכמו כן בני משפחותיהם ובני אותם משקי בית המתגוררים באותה כתובת אינם זכאים להשתתף.

 • על המשתתף והרישום לעמוד בכל תנאי התחרות. רישום ו/או משתתף שלא יעמדו בתנאי התחרות ייפסלו ולא יזכו להענקת הפרס.

 • הנתונים הנאספים באמצעות האינטרנט יאוחסנו במסד נתונים מאובטח הנגיש רק ל-Petcurean. הנתונים הנ“ל לא יימכרו או יועתקו לצד שלישי אחר כלשהו.

 • כל משתתף שינסה להציג מצג שווא לגביו באמצעות שימוש בכינויים וכתובות דוא“ל למיניהם ייפסל. במקרה של ספק בנוגע לזהותו של אדם המזין רישום באופן אלקטרוני, מחלוקת בדבר זהות מגיש הערך הדיגיטלי, ייחשב כערך שהוגש על ידי מי ששמו מופיע במאגר הנתונים.

 • אם יתברר שמשתתף כלשהו איננו כשיר, ייבחר זוכה חלופי ממאגר כל המשתתפים הכשירים שהתקבלו.